יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מידע להורים חדר מורים יצירת קשר

 
יעל יונוביץ', מנהלת בית ספרסגנית : אורית קורןיועצת בית הספר: ארנה מרקיועצת בית הספר: טלי פינגררכזת פדגוגית: מדלן כהן