יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מידע להורים חדר מורים יצירת קשר
זהות יהודית, ציונית ואזרחית בשז"ר

בשנים האחרונות פעלה בבית ספרנו תוכנית מארג. תכנית מארג פועלת במטרה לעודד ולטפח יחסי הבנה, רגישות וזיקה הדדית בין יהודים מכל הזרמים והגישות למסורת. בשלוש שנות הכשרתו הראשונות של בית הספר בתכנית מארג, מועמקים ומורחבים כל בסיסיו עד כדי ביצוע התנסות הוליסטית בראייה מארגית ייחודית של בית הספר בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי.לאחר הענקת אות המצוינות ממשיך בית הספר להעמיק, להרחיב ולשלב את החינוך היהודי, הציוני והאזרחי עד כדי הפיכתו של חינוך זה לשגרת חיים הנשקפת בכל תחומי חייו. דף הבית של מארג: http://maarag.huji.ac.il/ בשנה"ל תשע"ו אנו ממשיכים את תהליך הטמעתה של התכנית בשגרת היומיום של בית ספרנו ואת העשייה החינוכית הנגזרת ממערכת ערכית ומחזון בית ספרי במטרה להשפיע על זהותו היהודית, הציונית והאזרחית של התלמיד.

 
....
..