יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מידע להורים חדר מורים יצירת קשר

יוני 2016 מידע והנחיות בנושא תקנות חדשות המסדירות שימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים) וגלגילנוע (קורקינט חשמלי) תקנות לגבי אופניים חשמליים השימוש בכלי רכב שאינם מצריכים רישיון נהיגה או רישוי מסוג אחר צבר תאוצה בקרב בני הנוער בשנים האחרונות. רכיבה שאינה מלווה בידיעת החוק והיכרות עם כלי התחבורה ותקנות התעבורה, מהווה סכנה ממשית לרוכבים הצעירים , לנהגים ולהולכי הרגל. וועדת הכלכלה של הכנסת דנה לאחרונה בתקנות המסדירות את השימוש בכלי רכב המצוינים לעיל וניסחה מחדש את התקנות (אופניים וקורקינט חשמליים). תקנות אלו נכנסו לתוקף החל מה 18 במאי 2016. להלן עיקרי התקנות: 1. התקנות קובעות , כי ניתן לרכוב על אופניים חשמליים מגיל 16 על הכביש ועל שבילי אופניים בלבד. 2. חל איסור מוחלט לנוע על מדרכה 3. אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מירבי של 250 ואט שמהירות נסיעתם אינה עולה על 25 קמ"ש. 4. התקנות קובעות כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים . 5. חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים או גלגילנוע. חל איסור רכיבה על אופניים חשמליים וגלגילנוע מתחת לגיל 16 , יש להשתמש באמצעי הבטיחות הנדרשים כדוגמת קסדות ולפעול בהתאם למפורט לעיל. מומלץ לשאת תעודת זהות בשל אכיפה מוגברת. - על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת הרכיבה - עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר , האופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים ויהיו נעולים - חל איסור לנוע עם האופניים והגלגילנוע בשטח בית הספר. - חל איסור לנוע בשטח בית –הספר עם הסוללה של האופניים או הגלגילנוע. אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח נערך להנחיה והדרכה בנושא, יש לפנות לממונים המחוזיים . http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zahav/OdotHaagaf/AddressesPhones/PikuahZehirutBetihut.htm