יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מידע להורים חדר מורים יצירת קשר

תקנון לסיור של"ח· במסגרת לימודי של"ח וידיעת הארץ בחטיבה, נצא במהלך השנה לימי שדה. ימי השדה/הסיורים הינם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ולכן ההשתתפות בסיור היא חובה וחלק בלתי נפרד מהציון הניתן לתלמיד בסוף כל מחצית.· יציאתו של תלמיד לסיור מותנית בטופס אישור יציאה של בית הספר, חתום על ידי ההורים. לא יתקבלו אישורי הורים דרך הטלפון, אלא בכתב יד בלבד.· יש להעביר את אישור היציאה למורה לשל"ח לכל המאוחר יומיים לפני מועד היציאה לסיור.· כינוס התלמידים ופיזורם ייעשה בבית הספר או במקום אחר על פי הודעה בכתב שתימסר להורים מראש.· ביום הסיור, מתכנסים בכיתה או במקום אחר שנקבע על ידי מורה השל"ח בשעה 8:15 לבדיקת נוכחות וציוד.· ציוד חובה ליום סיור: תרמיל, 1.5 ליטר מים, כובע, נעלי הליכה, חולצת בית ספר. רשימת ציוד נוספת תינתן בסמוך ליציאה ליום הסיור.· תלמיד המגיע ללא ציוד חובה – יציאתו לסיור לא תאושר והוא יצטרף ללימודים בכיתה אחרת בשכבה.· תלמיד המגיע באיחור, יצטרף ללימודים בכיתה אחרת בשכבה.· תלמיד שאינו יכול לצאת לסיור עם כיתתו בשל סיבה מוצדקת, חלה עליו האחריות והחובה לפנות למורי השל"ח ולהשלים את הסיור במועד של כיתה אחרת.· תלמיד שנעדר מסיור מסיבה מוצדקת ואינו יכול להשלים את הסיור מחויב להגיש עבודה בנושא הסיור.· היעדרות מיום שדה שלא מסיבה מוצדקת, תגרור הפחתה בציון.· יציאתו של תלמיד לסיור תישקל בהתאם להתנהגותו במהלך השיעורים בכיתה.· במידה ותתגלה בעיית משמעת במהלך הסיור ואי מילוי הוראות והנחיות, נשקול את יציאתו של התלמיד לסיורים הבאים, הורדה בציון הכללי וציון בהתנהגות.· אין לעשות שימוש באביזרי מוזיקה במהלך ההדרכה והסיורים.· במהלך הסיור, הפלאפון האישי של התלמיד יהיה סגור, והשימוש בו ייעשה בהפסקות בלבד.· יש להימנע מהבאת ציוד יקר: מצלמות דיגיטאליות, MP3 , טלפונים חכמים ושאר אמצעים טכנולוגיים. בית הספר אינו לוקח אחריות על אבדן או השחתה של ציוד זה.· ביום הסיור נצא מבית הספר עם ג'ריקן ותיק עזרה ראשונה אותם יישאו התלמידים בתורנות בזמן הסיור. תורנות זו הינה חלק בלתי נפרד ממטלות התלמידים במסגרת לימודי השל"ח.· הודעה על ביטול סיור בשל תנאי מזג האוויר תופיע יום לפני הסיור. חובה להתעדכן ערב לפני הסיור.במהלך הנסיעה וההליכה יינתנו הוראות ביטחון ובטיחות ועל התלמידים להישמע להנחיות אלו!!!כל זאת על מנת שנצא שלמים מבית הספר ונחזור אליו כאלו בתום יום הסיור. סיור מהנה!!! בברכה,צוות ידיעת הארץ